Betingelser

CasinoHost – Betingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt før du åbner, bruger eller henter materialer, oplysninger, produkter eller tjenesteydelser. Når du åbner CasinoHosts webside, mobil app eller nogen anden funktion eller andre CasinoHost-platforme (samlet kaldet “vores website”), accepterer du vores vilkår og betingelser (“betingelser”) og vores privatlivspolitik. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, har du ikke ret til at bruge vores webside. I disse betingelser refererer “vi”, “os”, “vores” eller “casinohost” til CasinoHost og dennes ejer Saygolden ApS, og “du” eller “dit/din” refererer til dig som bruger af vores webside.

Vi kan til enhver tid og uden grund ændre disse betingelser ved at udgive en ny version herfor på vores webside, men disse ændringer påvirker ikke rettigheder og forpligtelser, der blev indgået forud for sådanne ændringer. Din fortsatte brug af vores webside efter offentliggørelsen af de ændrede betingelser vil blive underlagt de gældende betingelser på tidspunktet for din brug. Læs venligst disse betingelser periodisk. Hvis du har indsigelser mod dele af bestemmelserne i disse betingelser eller senere ændringer af disse betingelser, eller skulle du blive utilfreds med vores webside, er din eneste mulighed straks at afslutte din brug af vores webside.

1: Vi er ikke et casino
Vores website er en casino-søgemaskine. CasinoHost hverken leverer, ejer eller kontrollerer de tjenesteydelser og casinoprodukter, som du får adgang til via vores website. Casinoprodukterne ejes, kontrolleres eller stilles til rådighed af tredjeparter (“onlinecasinos”). Onlinecasinos er ansvarlige for casinoprodukterne. Casinosidernes betingelser og privatpolitik er gældende for dit casinospil, så du skal acceptere og forstå disse betingelser. Din interaktion med enhver casinoside, du har fået adgang til via vores side, er på egen risiko, og CasinoHost er ikke ansvarlige, hvis du ikke er tilfreds med onlinecasionets produkt.
CasinoHosts visning af et casinoprodukt eller et casino hverken indebærer, antyder eller udgør, at CasinoHost anbefaler casinoproduktet eller casinoudbyderen, eller at CasinoHost er sponsoreret eller godkendt af en sådan casinoudbyder.

CasinoHost er vært for indhold, der er gjort tilgængelige af eller fremstillet af casinovirksomhederne. CasinoHost er på ingen måde ansvarlig for nøjagtigheden, præcisionen eller fuldstændigheden af dette indhold. Eftersom CasinoHost ikke har nogen kontrol over casinoprodukterne og ikke verificerer indhold, der er uploadet af casinoudbyderne, er det ikke muligt for os at give nogen garanti for de spil, der bliver vist på vores webside.

2: Spil på onlinecasino
Hvis du vælger et bord og går til et onlinecasino, er det det pågældende onlinecasino du spiller på, og vores webside fungerer således kun som en brugergrænseflade. Derfor er CasinoHost ikke ansvarlig for selve spillet på casinosiden. Hvis du har problemer eller tvister omkring spil på et onlinecasino, accepterer du at kontakte og løse disse med onlinecasinoet og ikke med os.

3: Immaterielret
Vi, sammen med vores associerede selskaber og andre licensgivere, ejer alle former for tekst, billeder, software, varemærker, servicemærker eller andet materiale, der findes på vores webside. Du har ikke tilladelse til at kopiere eller overføre noget af materialet til andet end personlig ikke-kommerciel brug. Alle former for ophavsret, varemærker og andre beskeder om ejendomsrettighed præsenteret på vores webside skal fremgå på alle kopier, du udskriver. Andre ikke-casinohost-produkter, -ydelser, eller -virksomhedsbetegnelser på vores webside tilhører de respektive tredjeparter og bliver kun nævnt på vores webside til identifikationsformål. Kontakt den relevante tredjepart for mere uddybende information omkring disse betegnelser og deres registreringsstatus. Din brug af og adgang til vores webside giver dig ingen licens eller rettigheder til at bruge nogen af mærkerne inkluderet på vores webside.

4: Brug af vores website
Du må kun bruge og registrere dig som bruger af vores webside, hvis du er fyldt 18 og kan indgå i bindende kontrakter. Du er ansvarlig for al brug af vores webside af dig eller enhver, der anvender din adgangskode og din logininformation (med eller uden tilladelse). Al information, du oplyser, skal være korrekt og aktuel. Hvis dine informationer ændrer sig, skal du straks opdatere dem. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker (f.eks i forbindelse med tab, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse eller brug af din information, computer eller mobile enhed til at få adgang til vores webside), skal du ændre den påvirkede information med det samme.

Hvis du vælger at modtage beskeder eller anden form for kommunikation fra vores webside direkte til din mobile enhed, er du alene ansvarlig for at holde os opdateret om dit nuværende telefonnummer, at opdatere vores app til den nyeste version, og for opkrævninger, der påløber sig i forbindelse med modtagelsen af disse beskeder. Vi kan ikke holdes ansvarlige for information, der sendes til en enhed, der er forbundet med dit forældede mobiltelefonnummer eller ved brug af en forældet mobil-app. Hvis du installerer software eller tillader en service, der gemmer information fra vores webside på en enhed eller computer, er det dit ansvar, før du videregiver eller skiller dig af med en sådan enhed, at fjerne dine informationer eller deaktivere adgang til denne software eller service for at undgå uautoriseret adgang til dine informationer eller din konto.

Ved at bruge vores webside accepterer du at overholde love, der gælder for Danmark.

Du accepterer også at afholde dig fra at gøre noget af følgende uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra casinohost:
at få adgang til vores webside via en manuel eller automatiseret proces med noget andet formål end egen personlig brug eller for at inkludere CasinoHosts sider i et søgeindeks. Brug af nogen form for automatiseret system eller software til at hente data fra vores webside (“screen scraping”) til kommerciel eller ikke-kommerciel brug er forbudt.
at overtræde restriktionerne i en hvilken som helst meddelelse om afvisning af søgerobotter (“robot exclusion headers”) på vores webside eller omgå andre foranstaltninger anvendt til at forhindre eller begrænse adgang til vores webside.
at bruge en hvilken som helst enhed, software eller rutine, der forstyrrer eller forsøger at forstyrre med den normale drift af vores webside eller foretager sig nogen handling, der pålægger en urimelige belastning på vores computer- eller netværksudstyr;
at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, bytte, videresælge eller udnytte vores webside;
at bruge en hvilken som helst funktion på vores webside til noget ulovligt, skadeligt eller på anden vis vurderet af os som anstødeligt eller upassende;
at opslå eller distribuere nogen form for materiale, der overtræder enhver tredjeparts rettigheder eller enhver gældende lov.
at bruge vores webside til at indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre;
at bruge vores webside til nogen form for kommercielle formål, medmindre vi har givet dig skriftlig tilladelse herfor.
at transmittere nogen form for reklame eller salgsfremmende materiale på vores webside; eller

Vi kan, efter eget skøn, til enhver tid og uden varsel eller ansvar, suspendere, afslutte eller indskrænke din adgang til alle eller dele af vores webside. Desuden kan du altid slette din konto Casinohost.dk.

5: Ansvarsfraskrivelse af garanti
Vores webside, alt indhold og alle tjenester på vores hjemmeside, leveres i den stand, som disse forefindes i, og ud fra deres tilgængelighed. Vores indhold er i høj grad genereret på en automatiseret måde; fejl kan og vil ske. Vi har normalt mange søgeresultater, men vi dækker ikke alt og viser ikke alle tilgængelige udbydere og tilbud. CasinoHost fraskriver sig alle garantier og betingelser af nogen art, uanset om disse er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, egnethed til et bestemt formål, titel, ikke-krænkelse, og sikkerhed og nøjagtighed, eller præstationsevne.

6: Vores ansvar er begrænset
Vi (sammen med vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter, aktionærer, associerede selskaber og udbydere), i det omfang, det er tilladt ved lov, udelukker herved udtrykkeligt, og hæfter ikke for: (a) nogen form for tab, skader eller virus, der kan inficere dit computerudstyr, eller anden ejendom, som følge af din adgang til vores webside, din downloading af et hvilket som helst indhold fra vores webside; eller (b) nogen former for skade, død, tab, krav, force majeure, uheld, forsinkelser, eller nogen direkte specielle, eksemplariske, straffemæssige, indirekte, hændelige eller deraf følgende skader af enhver art (herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller tabt opsparing), hvad end de er baseret på kontrakt, erstatningsret, objektivt ansvar eller på anden måde udspringer af eller på nogen måde er forbundet med: (i) enhver brug af vores webside eller vores indhold; (ii) enhver fejl eller forsinkelse (herunder, men ikke begrænset til, brugen af eller manglende evne til at bruge enhver komponent på vores webside for reservationer eller bestilling); eller (iii) præstationen eller den manglende præstation fra vores side eller en udbyder, selv hvis vi er blevet underrettet om muligheden for skader på sådanne parter eller enhver anden part. Nogle lande tillader ikke en sådan begrænsning af ansvar, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke, eller gælder kun delvist, for dig.

7: Du indvilger i at beskytte os

Underlagt disse betingelser vil du forsvare, fritage og holde os og alle vores medarbejdere, direktører, ansatte og agenter skadesløse fra og i mod enhver form for krav, sagsanlæg, ansvar, udgifter, tab eller efterspørgsel, inklusiv, og uden restriktioner for, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer opstået på grund af, eller på nogen måde forbundet med, dit brud af disse betingelser eller aftalerne, som er en del af disse betingelser i kraft af reference, dit brud på enhver gældende lov, din brug af eller adgang til vores webside eller den immaterielle ejendom.

8: Links
Vores website kan indeholde links til andre websites, som vi ikke opererer eller kontrollerer, og for hvem vi ikke er ansvarlige (“andre websider”). Vi leverer disse links til reference og bekvemmelighed og godkender ikke indholdet på andre websider og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af disse. Du bør læse deres separate vilkår og betingelser, privatlivspolitikker og andre regler, som findes på disse andre websider, før du bruger dem. Du accepterer at afholde dig fra at oprette et link til vores side fra enhver webside, herunder websider kontrolleret af dig.

9: Generelle krav
Vi må ændre vores website og disse betingelser til enhver tid, på vores eget skøn og uden varsel til dig. Du er ansvarlig for at holde dig opdateret omkring disse betingelser. Din fortsatte brug af vores website, udgør din accept af alle ændringer til disse betingelser og alle ændringer vil gå forud for ældre versioner af disse betingelser. Medmindre andet fremgår, gælder alle ændringer for alle brugere, også dem, der begyndte før disse ændringer trådte i kraft. Derudover må vi til enhver tid opsige denne aftale med dig, ved at give dig en skriftlig opsigelse (gælder også e-mail) og/eller, forudsat du er registreret bruger, ved at lukke din konto og din adgang til din konto.

Du må ikke tildele, uddelegere eller videregive dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser. Vi kan overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til disse betingelser, uden at denne overdragelse bliver set som en ændring af disse betingelser og uden varsel til dig, forudsat at dine rettigheder i henhold til disse betingelser ikke berøres. Et eller flere patenter kan gælde for vores website, og for de funktioner og tjenester, der er tilgængelige via vores website, herunder men ikke begrænset af: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908.

Hvis vi undlader at handle på dit eller andres brud til enhver lejlighed, giver vi ikke afkald på vores ret til at handle med respekt for fremtidige, eller lignende krænkelser. Hvis en domstol finder, at nogen af disse betingelser ikke kan håndhæves eller er ugyldige, vil denne betingelser blive håndhævet i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov og de øvrige betingelser vil forbliver gyldige og kan håndhæves. Disse betingelser, sammen med aftaler der referere til disse betingelser, udgør hele aftalen mellem os i relation til dit brug af vores website, og erstatter alle tidligere forståelser eller aftaler (mundtlige eller skriftlige) vedrørende din brug af vores website.

For ikke-forbrugere (kommercielle slutbrugere og besøgende på vores website) og i det omfang, loven tillader det, vil dansk lovgivning uden hensyntagen til international privatret regulere disse vilkår samt din og vores overholdelse af disse. Hvis du tager nogen retslige skridt vedrørende din brug af vores website, disse betingelser og vores ydelser, accepterer du, at du udelukkende gør det ved retten i København, Danmark. Hvis du er forbruger, kan lovene tillade dig også at anlægge sag, hvor du bor, ligesom du kan anvende de forbrugerregler, der gør sig gældende her. I sådanne sager eller i enhver sag som vi iværksætter, vil den vindende part være berettiget til at inddrive alle juridiske omkostninger i forbindelse med sagen, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger, både skattepligtige og ikke-skattepligtige, og rimelige advokatomkostninger. I det omfang loven tillader det, accepterer du at eventuelle tvist, krav eller søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med vores hjemmeside og/eller disse betingelser, vil blive løst individuelt, uden at ty til nogen form for kollektivt søgsmål.

10: Din feedback
Vi opfordrer dig til at dele dine kommentarer og spørgsmål med os, men vi har måske ikke mulighed for at svare på dem alle. Bemærk venligst at vi ikke påtager os noget ansvar for at gennemse uopfordrede ideer til vores forretning (som for eksempel ideer til produkter eller annoncering), og at vi ikke påtager os noget ansvar som følge af ligheder med idéer og materialer der kan indgå i fremtidige CasinoHost-programmer. Husk venligst også at du er ansvarlig for det materiale du indsender, herunder pålideligheden og originaliteten af dette materiale samt rettighederne til det. Afslør ikke forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger i dine meddelelser. Alle rettigheder til materialer indsendt til os tilhører ene og alene CasinoHost. Ved at indsende feedback giver du os uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til frit at underlicensere) til at bruge, kopiere, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, syndikere, genudgive, uddrage (helt eller delvis) og distribuere feedback, vi modtager fra dig til ethvert formål, herunder erhverv, handel, markedsføring, reklame eller andet.